Erasmus


Nauczycielka SP nr 1 w Grybowie Pani Magdalena Janusz otrzymała Europejską Odznakę Jakości za PROJEKT WITH MATHEMATICS THROUGH LIFE-ERAZMUS +.
 
Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, którzy otrzymali KOJ za realizację projektu, a ponadto projekt spełnił następujące warunki:
1. Co najmniej dwóch partnerów (z różnych krajów) otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.
2. W wyniku procesu selekcji projekt został zaproponowany do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Biuro Kontaktowe NSS.